ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

งานป้องกันฯ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอ ตรวจสารเสพติด

วันที่  1  มีนาคม  2559  เวลา  17.00  น.  ฝ่ายปกครองอำเภอฯ  ร่วมกับ  อบต.ภูหลวง  และ มทบ.21  ร่วมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  ในเขตตำบลภูหลวงและเขตพื้นที่ใกล้เคียงType Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 03-03-2016 13:52:27


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology