ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รับฟังการประชุมระบบ Zoom การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ

พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง  อบต.ภูหลวง ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นฯ Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 08-10-2021 12:58:34


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology