ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

งานป้องกันฯ ออกระงับเหตุไฟใหม้

วันที่  2 มีนาคม  2559  งานป้องกันฯ  อบต.ภูหลวง  ได้ออกระงับเหตุไฟไหม้ป่าหญ้า  บ้านหนองหว้า หมู่ที่  8  Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 03-03-2016 13:57:30


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology