ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  สำนักปลัด  จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง เพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ประจำปี พ.ศ.2563Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 23-12-2021 14:27:10


 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology