ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

แผนการดำเนินงานประจำปี

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566
 - แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - คำนำ-สารบัญแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - ปกแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - แผนการดำเนินงาน ปี 2563
 - แผนการดำเนินงาน ปี 2562
 - แผนการดำเนินงาน ปี 2561 (ฉบับปรับปรุง)
 - แผนการดำเนินงาน ปี 2561
 - แผนการดำเนินงาน ปี 2559
 - แผนการดำเนินงาน ปี 2558
 - แผนการดำเนินงาน ปี 2557
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology