ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology