ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
 - รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 4/2563
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 3/2563
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 2/2563
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 1/2563
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4/2562
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3/2562
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2/2562
 - ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562
 - รายงานผลการใช้จ่าย งปม.ประจำปี 2562
 - รายงานผลการใช้จ่าย งปม.ประจำปี 2561
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology