ดาวน์โหลด
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนพัฒนา
 รายงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 งานกิจการสภา อบต.ภูหลวง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศรายงานผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ประจำปี 2565
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
 - ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2562
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2561
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2560
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology