Untitled Document
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ระเบียบและกฏหมาย
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตราสัญลักษณ์
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
 

สปสช.ออกพ่นหมอกควัน ระงับการระบาดของโรคไข้เลือดออก


งาน สปสช.อบต.ภูหลวง  ได้จัดทำโครงการออกพ่นหมอกควัน เพื่อระงับการระบาดของโรคไข้เลือดออก  ในหมู่บ้านในเขตตำบลภูหลวง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
1467859350.jpg
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ 063-0230188 , 044-081040 E-mail:admin@phuluang.go.th,phuluang66@gmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology